lauantai 17. maaliskuuta 2018

Kylli-täti markkinointiguruna?

Erilaiset piirrosvideot ovat yleistyneet Suomessakin viime aikoina. Maailmalla ilmiö alkoi jo noin vuonna 2007, jolloin logistiikkayhtiö UPS halusi markkinoida kyvykkyyksiään helpolla ja lähestyttävällä tavalla. Perinteisen radio, printti, ulko- ja suoramainonnan lisäksi UPS lanseerasi joukon yksinkertaisia noin 30 sekunnin mittaisia piirrosvideoita, joita esitettiin TV mainoksina[1]. Videoissa UPS:n edustaja kiteyttää lyhyesti UPS:n sanoman ja toiminnan samalla piirtämällä tussilla valkotaululle. Videoissa käytettiin myös yksinkertaista animointia, jonka avulla piirros heräsi eloon. Menetelmä oli yksinkertainen ja toisaalta myös hieman vanhanaikainenkin, mutta sai kuitenkin osakseen huomiota.
Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2010, Brittiläinen järjestö Royal Society of Arts (RSA), joka ajaa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä sekä valistusta, rupesi tekemään joidenkin tapahtumiensa julkisista puheista ja teksteistä piirrosvideoita -käsin tussilla valkotaululle piirrettyjä animaatioita. Piirrosten takana oli herra nimeltä Andrew Park, jonka RSA palkkasi elävöittämään esityksiään. Reaaliaikaisen piirtämisen sijaan Andrew käytti ensin todella paljon aikaa kuunnellakseen esitelmöijän luennon, joskus jopa yli 50 kertaa, ennen kuin ryhtyi kuvittamaan sitä. Piirrosvideon teko kuvattiin kameralle, jotta piirtämisen prosessi saatiin talteen, jonka jälkeen video editoitiin synkkaamaan puheenpitäjän sanoman kanssa sujuvaksi tarinaksi. Andrew saattoi käyttää yhden 10 minuuttia pitkän tussivideon tekemiseen monia viikkoja ja jälki oli sen mukaista. Hänen hieno visuaalinen tyylinsä synkronoituna luennoitsijan puheen kanssa olivat upeaa katseltavaa. RSA:n ja Andrewn piirrosvideoista tuli nopeasti iso ilmiö internetissä ja suosituimmilla videoilla oli jopa 11 miljoonaa katselijaa. RSA:n videoiden myötä mm. Bill Gates palkkasi Andrew Parkin piirtämään tussivideon rokotteisiin liittyen Gatesin hyväntekeväisyysjärjestölle[2]. 

Miten Suomessa?


Tussilla piirrettävät piirrosvideot ovat tämän jälkeen yleistyneet ja niitä voidaan tehdä moniin eri tarkoituksiin opetusvideoiden lisäksi kuten organisaatioiden sisäiseen viestintään, yritysesittelyihin, tuotteiden tai palveluiden esittelemiseen tai ylipäänsä mihin tahansa asiaan jossa pyritään visualisoimaan monimutkaisia tai laajoja asioita. Yrityksen tai palvelun esittely sarjakuvamaisella piirrostyylillä vangitsee katsojan seuraamaan piirtävää kättä ja animoinnin edistymistä erittäin tehokkaasti. Piirrosvideoita tarjoavia yrityksiä on nykyään paljon erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomesta löytyy muutama toimija, joka on erikoistunut näihin. Yksi tunnetuimmista on Tamperelainen Tussitaikurit, joka ilmoittaa esikuvakseen YLE:n lastenohjelmien Kylli-tädin.

Tussitaikureiden lisäksi löytyy myös muita pienempiä tekijöitä jotka tarjoavat animoituja piirrosvideoita, kuten Jyväskyläläinen RedanRedan tai Superclickin Pixplainer -palvelu. Jotta piirrosvideoiden teko olisi kannattavaa, näitä tarjoavat yritykset eivät varmastikaan voi käyttää piirroksien suunnitteluun ja toteutuksiin yhtä paljon aikaa kuin Andrew käytti RSA:lle, mutta jotta piirtäjä tavoittaa tilaajan tavoitteleman viestin hänen täytyy toki käyttää jonkin verran aikaa tutustuakseen aiheeseen.


Onko piirrosvideoiden teko pysyvä ja kasvava liiketoiminta, vai vain ohimenevä ilmiö?


Suomeen piirrosvideoiden teko rantautui, kuten tavallista, hieman isoa maailmaa myöhemmin, joten valkotaululle tehtävät tussivideot säilyttävät täällä varmaankin asemansa vielä hetken aikaa. Piirtäminen itsessään on hyvin tehokas keino, ihmiset ovat käyttäneet sitä viestinnän välineenä jo kivikaudesta saakka, mutta trendien ongelmana on usein se, että ne kestävät vain vähän aikaa. Kun videoita, jossa piirretään tussilla valkotaululle, on nähnyt useita kertoja, useassa eri kontekstissa -se ei vaikutakaan enää tuoreelta ja mielenkiintoiselta. Yhdysvalloissa on jo ennustettu käsin piirrettävien tussivideoiden trendin olevan ohitse ja esimerkiksi animoitujen 3D videoiden olevan ”se juttu”. 3D animoinnin kustannukset ovat tippuneet viime aikoina ja niiden tekemiseen ei tarvita enää isoa animaatiostudiota. 3D animointia on käytetty erityisesti hyvin teknisten tuotteiden esittelyyn[3] [4].

Vaikka erilaisia piirrostekniikoita ilmestyisikin vielä lisää, piirtäminen ja animointi itsessään eivät ole katoamassa mihinkään. Ensimmäiset lasten animaatiopiirroselokuvat tehtiin jo noin 100 vuotta sitten ja animaatioelokuvat ovat vieläkin erittäin suosittuja vaikka tekniikka on sadassa vuodessa kehittynyt paljon. Menestyksen perustana on loppujen lopuksi sisältö, vaikka piirrostekniikka onkin kehittynyt. Tussilla piirrettävät videot ovat useimpien ihmisten mielestä hauskoja ja niiden edistymistä on mielenkiintoista seurata. Ihmisten fysiologia ei ole kuitenkaan muuttumassa mihinkään. Piirrosten avulla voidaan monimutkainenkin asia kertoa tiiviisti ja ymmärrettävästi myös tulevaisuudessa. Tussilla piirrettävien videoiden etuna on myös niiden tietty sympaattisuus muihin animaatiotyyleihin nähden -niitä on mukava jakaa muille ihmisille sosiaalisessa mediassa. Tussivideoiden trendi voi pian mennä ohi -kunnes se keksitään taas uudelleen.


 

Lähteet:


perjantai 16. maaliskuuta 2018

“Our promise to you” luottamuksen rakentaminen sosiaalisen median viestinnällä, case JetBlue


Vuoden 2007 ystävänpäivä oli amerikkalaiselle halpalentoyhtö JetBluelle käänteentekevä päivä. Jäisen myrskyn aiheuttamien huonojen sääolosuhteiden vuoksi New Yorkin John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla lentoyhtiön useita lentoja peruuntui satojen matkustajien ollessa jumissa koneissa ja kentällä useiden tuntien ajan, toisten joutuessa odottamaan korvaavia lentoja useita vuorokausia. Kaiken kaikkiaan yli 1000 lentoa peruuntui, eikä lentoyhtiön resurssit olleet lainkaan riittäviä käsittelemään peruutuksista aiheutuvaa kaaosta. Tapahtumaa seurasi useiden viikkojen mediamyllytys jossa JetBlue päätyi otsikoihin ja pettyneiden asiakkaiden tarinat levisivät maailmalle.
Säästä aiheutuvat ongelmat kasvoivat valtaviin mittoihin yhtiön huonon sisäisen kommunikaation sekä kehnojen kriisinhallinta strategioiden johdosta. Kuitenkin se, miten yhtiö reagoi kriisiin, kuvastaa hyvin myös sitä, miksi monet olivat tilanteeseen niin pettyneitä. Asiakkaiden luottamus petettiin.

JetBlue on markkinoinut itseään alusta asti ihmisläheisenä ja asiakkaansa etusijalle laittavana yhtiönä. Jo ennen sosiaalisen median kasvua ja helmikuun 2007 kriisiä, yritys pyrki tarjoamaan nopeaa ja ajantasaista asiakaspalvelua sekä luomaan uudenlaista halpalentoyhtiön brändiä edullisesta mutta toimivanana ja luotettavana yhtiönä. Ystävänpäivän kriisiin reagointi JetBluen osalta näytti, kuinka pahaltakin näyttävän kriisitilanteen voi kääntää lopulta hyväksi, ja kuinka siihen reagoiminen voidaan osaltaan nähdä JetBluen brändin muodostumista.

Mitä JetBlue sitten teki?

Muutaman päivän sisällä kriisistä JetBluen perustaja ja silloinen toimitusjohtaja David Neeleman antoi kasvonsa julkiselle yhtiön anteeksipyynnölle. Youtubeen 19.2.2007 ladattu video on otsikoitu ”Our promise to you” ja siinä Neeleman pyytää asiakkailta anteeksi tapahtunutta, sekä kertoo yksityiskohtaisesti yrityksen strategista varmistaa, ettei vastaavia ongelmia tule tapahtumaan uudelleen.


Tutkimusket yritysten markkinoinnista ja palautteisiin vastaamisesta osoittavat, että anteeksipyyntö on asiakassuhteen luottamuksen uudelleenrakentamisen kannalta avain tekijä. Kasvotusten tapahtuvaan kommunikointiin verrattuna tutkijat huomasivat eroavaisuuksia siinä, miten luottamuksen uudelleenrakennus toimii verkossa. Palautteesta tai ”syytöksestä” riippuen, kasvotusten tapahtuvassa kommunikoinnissa asian tai tilanteen selittäminen tai ”kieltäminen” voi johtaa myös luottamuksen uudelleen syntyyn. Online ympäristössä tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin huomattiin, että ihmiset reagoivat eri tavoin todellisen elämän tilanteeseen nähden ja ainoastaan anteeksipyynnöllä ja vastuun ottamisella nähtiin olevan luottamuksen palauttava vaikutus verkossa. 

Videolla Neeleman tuo esiin inhimillisiä piirteitä niin itsestään kuin yrityksestäänkin, ja vetoaa katsojien tunteisiin pyytämällä vilpittömästi anteeksi ja esittämällä toiveen mahdollisuudesta uudelleen synnyttää luottamus. Hän korostaa myös vahvasti yrityksen aikomuksia oppia tapahtuneesta ja parantaa toimintaansa niin, että vastaavaa ei tapahtuisi enää uudelleen.

Globaali palautteen verkko

Digitaalinen aikakausi on muuttanut voimakkaasti sitä, miten yritykset ja asiakkaat kommunikoivat ja minkälaisia suhteita näiden toimijoiden välille syntyy. Asiakkaiden kommentit, reaktiot ja kokemukset tuotteista ja palveluista leviävät internetin välityksellä globaalisti tavoittaen tuhansia hyvinkin nopeasti.  Tämän päivän viestinnässä reaktionopeudesta on tullut yksi merkittävimpiä tekijöitä asiakastyytyväisyyden ja luottamuksen ylläpitämisessä.  Tutkimuksissa negatiivisten palautteiden vastaamiseen viitataan vertauskuvalla tulipalosta. Nopeasti sammutettuna se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa. Toisinaan myös nopea reagointi yrityksen toimesta ja mahdolliset hyvitykset, saavat lopulta pettyneen asiakkaan jopa niin tyytyväiseksi että alkujaan negatiivinen palaute kääntyy positiiviseksi.
Sosiaalisen median presenssi osana brändinluontia

JetBluen ystävänpäivän kriisin 2007 aikaan sosiaalinen media ja Youtube olivat vielä loistokautensa alkumetreillä. Kriisin jälkeen JetBlue omaksui lähes edelläkävijä roolin yrityksen sosiaalisen median presenssistä ja reaktionopeudessa. Halpalentoyhtiönä se onkin yksi suosituimmista ja asiakasuskollisuudessa verrattuna muihin amerikkalaisiin lentoyhtiöihin ja on useina vuosina sijoittunut uskollisuutta mittaavien listojen kärkeen. Sosiaalisen median käyttö yhtenä yhtiön brändinluomisen strategiana, toimii JetBluelle erityisen hyvin myös siksi, että yrityksen arvoja ovat  läpinäkyvyys ja asiakaslähtöisyys. Aktiivisella Twitter ja Facebook presenssillään JetBlue on todella luonut brändin, joka on helposti lähestyttävä, luotettava ja jolla on suuri ja lojaali seuraajakunta.
Digitaalisen maailman pyörteissä yritysten voi olla haastavaa navigoida asiakaspalvelujensa suuntia niin, että kaikki asiakkaat pysyisivät tyytyväisinä ja että luottamus säilyisi vastoinkäymisistä huolimatta. JetBluen esimerkki kuitenkin osoittaa, että kriisissä voi olla myös avain menestykseen. Ystävänpäivän tapahtumat eivät varmasti ole ainoa tekijä yrityksen sosiaalisen median aktiivisuuden ja asiakaslähtöisen viestinnän taustalla. Se voidaan kuitenkin nähdä yhtenä merkittävänä tekijänä JetBluen brändin rakennusta ja muodostumista, toimien esimerkkinä tilanteesta, jossa medianäkyvyys kriisin keskellä ja inhimillinen reagointi tapahtumaan toivat yritystä lähemmäksi asiakkaitaan ja muutti yrityksen rakennetta hallitsemaan paremmin haastavia tilanteita.


Lähteet:

Utz, S., Matzat, U., & Snijders, C. (2009). Online reputation systems: The effects of feedback comments and reactions on building and rebuilding trust in online auctionsInternational Journal of Electronic Commerce13(3), 95-118.
 Matzat, U., & Snijders, C. (2012) Rebuilding Trust in Online Shops on Consumer Review Sites: Sellers' Responses to User-Generated Complaints. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 18 Issue 1, p62-79. 18p. 3 Charts.


Kotler  P., & Keller K. L. (2016). Marketing management. Global Edition 

Self-tracking eli kuinka teknologialla voi vaikuttaa elämäntapoihin

Quantified self tai self-tracking, eli omaan terveyteen liittyvien asioiden seuraaminen teknologian avulla on tullut entistä suositummaksi viime vuosikymmenen aikana. Tamar Sharonin artikkelin mukaan maaliskuussa 2017 oli olemassa jo 97 000 eri self-trackingiin tarkoitettua mobiilisovellusta, ja luku on koko ajan kasvussa. Ihmiset ovat tarkkailleet itseään ja terveyttään aina, esimerkiksi punnitsemalla painoa tai laskemalla montako tuntia unta tulee nukuttua. Terveys- ja fitnessbuumin ohella tuntuu luontevalta, että omaa terveyttä, urheilusuorituksia, syömistä ja nukkumista seurataan esimerkiksi omalla puhelimella. Usein mobiilisovelluksiin liitetään lisänä myös laitteita, kuten aktiivisuusrannekkeita, jotka mittaavat toimintoja automaattisesti. Melanie Swanin mukaan myös monien sairauksien hoitoon on otettu avuksi rinnalle mobiilisovelluksia, joiden avulla sekä potilas että lääkäri pystyy helpommin seuraamaan terveydentilaa hoidon aikana. 

Jos self-trackingin mahdollisuudet eivät ole vielä tuttuja, suosittelen tutustumaan New Scientist:in videoon, joka kiteyttää aiheen alle kolmeen minuuttiin.


Trackaaminen pakottaa tekemään muutoksia


Self-trackingin idea on motivoida ihmisiä elämään terveellisemmin ja kiinnittämään enemmän huomiota elämäntapoihin. Mobiilisovelluksilla pystyy asettamaan esimerkiksi liikkumistavoitteita, joiden tarkoitus on motivoida liikkumaan enemmän. Esimerkiksi iPhoneissa on jo vakiona terveys-sovellus, johon pystyy tallentamaan omat tiedot, ja joka laskee esimerkiksi päivittäistä askelmäärää automaattisesti. Suoritusten seuraaminen tekee tavoitteista saavuttamisesta konkreettisempaa. Esimerkiksi ruokapäiväkirjan pitäminen pakottaa ajattelemaan sitä, mitä suuhun laittaa, ja tutkimusten mukaan ruokapäiväkirjaa pitäneet, jotka laihduttivat ja treenasivat onnistuivat pudottamaan keskimäärin kaksi kertaa niin paljon painoa kuin ne, jotka eivät kirjanneet syömisiään (Burke, Wang, Sevick, 2012). Oma unirytminikin on parantunut huomattavasti sen jälkeen, kun aloin puhelimella tarkkailemaan nukkumaani tuntimäärää, ja kasvattamaan sitä. Trackaamisella siis todella on motivaatiota parantava vaikutus, ja on hyvä, että sen ansiosta omiin elämäntapoihin on entistä helpompaa kiinnittää huomiota.

Kohtuus kaikessa


Terveellisempi elämä helposti teknologian avulla - eikö kuulostakin hyvältä? Kuten niin monissa asioissa, myös self-trackingissä piilee liikakäytön vaara. Self-trackingin idea on, että mobiiliapplikaatio kerää tietoa elämäntavoista ns. huomaamattomasti, eli käyttäjän ei tarvitse manuaalisesti syöttää tietoja. Jos kuitenkin applikaatioiden lataamiseen, asetuksen muokkaamiseen ja tietojen syöttämiseen alkaa kulua tuhottomasti aikaa, ollaan jo menty pieleen. Liian epärealistiset tavoitteet voivat myös alkaa syödä motivaatiota, ja huono omatunto saattaa tulla helpommin, kun päivittäistä toimintaa tulee tarkasteltua puhelimen näytöltä. Itselläni tulee huono omatunto, jos viikon keskimääräinen askelmäärä ja normaalia alemmaksi. Sovelluksen toimimattomuus tietyissä tilanteissa voi myös aiheuttaa ahdistusta (Lanius, 2015).


Sovelluksella kerätty tieto ei ole vain omaan käyttöön


Ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että applikaatioiden käyttöön liittyy vahvasti myös yksityisyysasiat. Alussa käyttäjä antaa yritykselle luvan kerätä ja tallentaa esimerkiksi sijaintitietoja, eli yritykset pystyvät määrittämään yksittäisen käyttäjän sijainnin melko tarkasti. Joissain tapauksissa yritykset saattavat myös myydä tietoja eteenpäin. Tietoa käytetään mm. kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä paremmin tai suunnittelemalla palveluita entistä asiakaslähtöisemmin. Monet ajattelevat, että heillä ei ole mitään salattavaa, joten yksityisyysasiat eivät herätä sen kummempia ajatuksia. Nykyään jokaisen jättämä digitaalinen jalanjälki on kuitenkin merkittävä, ja tulevaisuudessa saattaa kaduttaa se, kuinka paljon tietoja on itsestään yrityksille ja julkiseen tietoon antanut.

Self-trackingin hyödyt riippuvat siitä, mitä käyttäjä itsestään keräämällään datalla tekee. Käytetty aika pitää olla tasapainossa saavutettuun hyötyyn nähden. Uutta palvelua käyttöön otettaessa, tulisi myös tutustua yksityisyysehtoihin ennen kuin ne hyväksyy. Se, kuinka paljon self-trackingista lopulta saa irti riippuu paljon omista motiiveista ja motivaatiosta, mutta on ehdottomasti kokeilemisen arvoista.Lähteet


Swan, M. Emerging Patient-Driven Health Care Models: An Examination of Health Social Networks, Consumer Personalized Medicine and Quantified Self-Tracking

Sharon, T. Self-Tracking for Health and the Quantified Self: Re-Articulating Autonomy, Solidarity, and Authenticity in an Age of Personalized Healthcare. Philos. Technol. (2017) 30: 93. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009, 6(2), 492-525

Burke, L. E., Wang, J., & Sevick, M. A. (2011). Self-Monitoring in Weight Loss: A Systematic Review of the Literature. Journal of the American Dietetic Association111(1), 92–102. 

Lanius, C. (2015). The Hidden Anxieties of the Quantified Self Movement, https://thesocietypages.org/cyborgology/2015/05/05/the-hidden-anxieties-of-the-quantified-self-movement/, viitattu 1.3.2018.

Lifehacker.com , Why Should You Care About and Defence Your Privacy, https://lifehacker.com/5904966/why-you-should-care-about-and-defend-your-privacy, viitattu 1.3.2018

keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Taklaa kuilut asiakkaiden odotusten ja palvelun laadun välillä

Taklaa kuilut asiakkaiden odotusten ja palvelun laadun välillä

Aina asiakaspalvelu ei mene ihan putkeen. Kuva: http://www.palveluasennetta.fi/katsele-vain-rauhassa/

 

Asiakkaiden odotukset ja käytännön kokemukset eivät aina verkossa, kuten tietysti muuallakaan, kohtaa. Yrityksillä on toisin sanoen ongelmia tuottaa palvelujaan asiakkaiden odottaman laadun mukaisesti. Usein yrityksessä, etenkään sen johtotasolla, ei edes tiedetä, mitä asiakkaat heidän yrityksensä palveluilta odottavat. Miten silloin voisikaan onnistua asiakaskokemuksessa? Sattumaltako? Toivomalla?

Tarkastelen seuraavaksi mukaillen palvelun laatukuilumallia digitaalisessa asioinnissa. Käytännössä pohdin niin sanottuja kuiluja, kompastuskiviä, asiakkaiden ja yrityksen välillä. Lista toimikoon eräänlaisena tsekkauslistana yrityksille palvelun laadun varmistamiseksi. 

"Jos asiakas käyttää paljon hymiöitä, käytä sinäkin 😊"


Asiakkaiden odotukset nähdään huonosti


Ensimmäinen kuilu on se, kun johto ei näe asiakkaiden odotuksia oikein. Isommissa yrityksissä vaara tähän on pienempiä suurempi, koska johto ei henkilökohtaisesti kohtaa asiakkaitaan, eikä ehkä edes asiakasrajapinnassa, vaikkapa chatissa, työskentelevää henkilöstöä. Asiakasymmärrys yksinkertaisesti puuttuu.

Netissä asiakkaat ovat ”kasvottomia”, mutta se ei tarkoita, että heihin täytyisi suhtautua esimerkiksi chatissa kasvottomasti. Ei kannata olla liian robottimainen kopioimalla vain valmiita vastauksia, puhumattakaan ylimielinen. Mukaudu asiakkaaseesi: jos asiakas esimerkiksi käyttää paljon hymiöitä, käytä sinäkin 😊


Asiakasymmärryksen puute voi johtaa johdon toimesta huonojen päätösten ketjuun, jossa esimerkiksi organisaation resursseja allokoidaan huonosti – esimerkiksi liian vähän asiakaspalveluun, jolloin odotusajat chatissa kasvavat sietämättömän pitkiksi ja asiakas ehtii häipyä.

Monilla yrityksillä on nykyisin asiakaskokemuksen parantamiseen tähtääviä asiakaskehitysohjelmia ja -ryhmiä, joissa asiakkaat saavat antaa palauteta ja kehittää yrityksen palveluja yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Tämä on terve kehityssuunta, jonka soisi lisääntyvän. Asiakastyytyväisyyskyselyt esimerkiksi yritysten verkkosivuilla ovat arkipäivää monessa paikassa ja
hyvä niin. Vain ymmärtämällä asiakkaitaan, voi palvella heitä heidän odotustensa mukaisesti ja pärjätä siten yritysten välisessä kilpailussa. Asiakkaiden osallistaminen on erittäin tärkeää palvelujen laadun turvaamiseksi.


Huonosti suunniteltu, tavoitteet puuttuvat


Seuraava kuilu kuvaa suunnittelun ja palvelustandardien epäonnistumista; toisin sanoen sitä, kun laatutavoitteet ja -standardit on suunniteltu puutteellisesti ja asiakkaan näkökulmaa ei ole osattu huomioida tarpeeksi. Mieleeni tulee tästä kuilusta esimerkkinä aina välillä vastaan tulevat nettisivut, joiden navigaatio ja rakenne on rakennettu organisaation sisäisten tarpeiden, esimerkiksi osastojen, näkökulmasta, eikä ole osattu miettiä asiaa asiakaslähtöisesti siten, että mitä asioita asiakas liittää toisiinsa. Navigaatiossa esiintyvät sanat voivat yhtä lailla olla yritysjargonia, eivätkä niitä, joita asiakkaat oikeasti käyttävät. 


Tekninen toteutus ontuu


Toteutuskuilu puolestaan kuvastaa tilannetta, jossa laatumääritykset ovat kunnossa, mutta palvelun tuottaminen ei vastaa määrityksiä. 

"Miten korjataan tilanne, jos verkkokaupan lähetys viivästyy?"

Mitä tehdä, kun yrityksen nettisivut kaatuvat tai asiakaspalvelunumero ruuhkautuu? Onko olemassa varasuunnitelmaa, saadaanko lisäkapasiteettia nopeasti jostain? Tekniset- ja järjestelmäongelmat ovat iso ongelma toteutuspuolella. Yrityksellä tulisi olla myös selkeä malli, miten toimia silloin, kun jotain kuitenkin menee pieleen. Miten korjataan tilanne, jos verkkokaupan lähetys viivästyy? Myös kriisiviestinnän strategia on hyvä olla kaikilla valmiina, sillä näissä tilanteissa reagointinopeus tyytymättömille asiakkaille on yleensä valttia – muuten asiasta ehtii lukea koko internet.


Kun markkinointilupaukset ovat vain sanahelinää


Viimeinen kuilumallin kuiluista on tulosta markkinoinnissa annetuista lupauksista, jotka ovat epäjohdonmukaisia ja -luotettavia suhteessa tuotettuun palveluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle on annettu lupauksia, joita ei pystytäkään täyttämään. Yritykset sortuvat toisin sanoen liioittelemaan palveluaan, jolloin asiakas pettyy.

Tästä kuilusta tulee mieleeni eräs nettitarjouksiin perustuva verkkokauppa. Saan päivittäin sähköpostiini yritykseltä uutiskirjeen, jossa mainostetaan uusia tarjouksia, ”lahjakortteja”, joissa voi ostaa erinäisiä palveluja ja tuotteita alennuksella. Muutaman kerran olenkin tätä kautta itselleni lahjakortin ostanut, ravintolaan tai kauneushoitolaan, mutta markkinointitekstien lupaukset eivät ole yleensä oikein mätsänneet lopputuloksen kanssa. Tästä tulee vahvasti mieleen, että tarjouksia kokoava ja myyvä taho kirjoittaa myyntitekstit kootusti itse, eikä niitä kirjoittava henkilö tiedä todellisuudessa kyseisestä palvelusta hölkäsen pöläystä. Tällöin palvelulupaus ei vastaa todellisuutta.

Mitäpä tästä yhteenvetona? Kaiken pohjana on palvelujen hyvä suunnittelu, asiakasymmärrys sekä tehokas ja hyvä sisäinen viestintä ja vuorovaikutus yrityksen sisällä. Taklaamalla kaikki yllä luetellut kuilut, on yritys varmasti hyvällä tiellä palvelujen laadun turvaamisessa. Ja hei, minimin sijaan on myös aina mahdollista jopa ylittää asiakkaan odotukset. Mitä kaikkea silloin voikaan saavuttaa!

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Omin käsin kirjoitettu


Mitä oikein tapahtuu, kun lukee tai kirjoittaa käsin? Entä, kun lukeminen ja käsin kirjoittaminen vähenee ja katsominen ruudulla  yleistyy ja käsin kirjoittaminen muuttuu yhä enemmän näppäilyksi?

- Käsin kirjoittaminen ja lukeminen ovat ihmisen tyypillistä toimintaa, väittää norjalainen Anne Mangen, mediatieteilijä, jonka väitöskirja viestintäteknologiakokemuksista ja hypertekstiromaaneista valmistui vuonna 2006.
Mangen on tutkinut lukemisen ja kirjoittamisen eli käden ja koko ruumiin sensomotorisen toiminnan osallisuutta tekstien ymmärtämisessä. Visuaalisuuden yleistyessä, viestiminen muuttuu yhä enemmän kuuntelemiseksi ja katsomiseksi. Digitaalisuuden myötä kirjoittaminen tapahtuu yhä enemmän näppäilemällä joko mobiililaitteen tai koneen näppäimistöllä. Mitä sitten?


Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on ihmisen oppimiselle ja ajattelun kehitykselle?

Luokanopettajat ovat huolissaan vahvasta oppimisen teknoloistumisesta. Kouluissa ja päiväkodeissa on kohkattu digiloikasta ja teknologian hyödyntämisestä jo pitkään. Perinteinen käsin kirjoittaminen on kapenemassa kouluissa ja jo päiväkoteihin tuodaan teknologiaa oppimisvälineeksi. Kouluissa on muun muassa luovuttu sidosteisen käsialakirjoituksen opettamisesta. Päiväkodeissa jo ennen digiloikkaa perinteinen taidekasvatus, perinteinen käsin tekeminen oli rapautunut ja teknologian tuominen varhaiskasvatukseen, saa pohtimaan sen tuomisen perimmäistä hyödyllisyyttä. 

On ehkä syytä tarkastella, mitä ihmisen ajattelussa tapahtuu käden liikkeen myötä? Miksi käden liike itsessään on tärkeää? Aivotutkijat sanovat, että kirjoittaminen ei ole vain älyllistä toimintaa, se on myös motorista toimintaa, jossa tarvitaan aivojen, kognitiivisten taitojen ja koko kehon yhteispeliä. Yksinkertaistaen, ajattelua.


Anne Mangen havaitsi tutkimusryhmänsä kanssa tehdyissä kokeissa Marseillen yliopistossa, että käsin kirjoittamisessa aivojen esimotoristen toimintojen ohjailuun osallistuivat kuoriosat aktivoituivat enemmän ja laajemmin kuin koneella kirjoittaessa. Hyvä muistaminen ja oppimiserot kääntyivät omakätisesti kirjoittaneiden hyväksi. Kirjoittamalla käsin oppii, sisäistää ja muistaa asioita paremmin kuin naputtelemalla samoja asioita tietokoneelle tai pädille, Mangen toteaa. Harvoin kohtaa ihmistä, joka kirjoittaisi käsin muistikirjaansa. Olemmeko uhraamassa digitaalisaatiohurmoksessa, jotain perimmäistä? Onko meillä aihetta huoleen?On ehkä kysymys kuitenkin tasapainosta
Uusi teknologia kuuluu kansalaistaitoihin ja helpottavathan ne paljon arkielämää. On ehkä kuitenkin hyvä muistaa perinteinen käsin kirjoittaminen teknologian rinnalla, vaalia omaa muistikirjaa ja kynää, tarttua niihin aina kun mahdollista.  
Toisaalta, käykö vielä niin, että käsityöharrastukset ja erilaiset iltapuhteet palaavat ja ovat eliitin harrastuksia. 

torstai 30. maaliskuuta 2017

Median yhteisökehittäiminen

Tarina median murroksesta alkaa olla ja niin kulunut, että sitä hädintuskin jaksavat kuunnella edes perinteisen median edustajat itse. Vielä muutama vuosikymmen sitten kakki oli hyvin. Media oli pieni sulkeutunut joukko. Tämä pieni joukko koostui toimittajista, suurten mediatalojen edustajista, paikallislehtien toimistuksesta ja uutis- ja radiokanavista. Mukana sisällön luomisessa olivat myös poliittiset virkamiehet ja suuryritysten lobbarit. Mainostuloja virtasi lehtien sivuilta, radiosta ja television mainoskatkoilla näytettävistä mainoksista. Vanhoina hyvinä aikoina lukijoilla ei ollut kovinkaan paljon sananvaltaa median sisältöön mielipidepalstoja lukuunottamatta ja mediatarjonta oli suppeaa. Sitten tuli netti blogeineen, Facebookkeineen ja kommenttilaatikoineen ja kaikki meni pilalle. "Noin vuodesta 2012 lähtien (kustannustoiminnan) kehitys on digitalisaation aiheuttaman murroksen takia ollut kansantalouden yleistä kehitystä heikompaa." kirjoittaa Teemu Luukka Helsingin Sanomien artikkelissa (HS, 16.11.2016)

Perinteisen median kilpaillessa lukijoiden, katselijoiden ja kuuntelijoiden huomiosta on pakko kysyä yleisöltä: 
"Mitä te haluaisitte kokea ja mikä teitä kiinnostaa?"


Median murros on itsestäänselvyys

Edistykset tietotekniikassa, digitaalisuuden hyödyntäminen ja sosiaalinen media ovat muuttaneet ja muuttavat perinteistä mediaa niin, että median murros on jo itsestäänselvyys. Se, mitä pidettiin aikaisemmin varmana ei ole enää varmaa. Rajat kaupallisuuden ja luovuuden, markkinoinnin ja sisällön välillä häilyvät (Mandelin, 2017). Toisin sanoen, toimittajat eivät saa tehdä työtänsä rauhassa ja mediatalojen pitää laajentaa videoon. 

Median itsesäälille loppu konkreettisilla toimilla

Nyt ollaan kuitenkin jo siinä pisteessä, että median itsesäälissä rypeminen saisi luvan loppua. Muutos jatkuu ja siksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja uusia tapoja tehdä mediaa. Yksi keino vastata median murrokseen on Nando Mandelinin (2017) mainitsemat yhteiskehittäminen ja -tuottaminen, jossa sisältöön vaikuttavat toimittajien lisäksi markkinoijat ja erityisesti mediakuluttajat. Perinteisen median kilpaillessa lukijoiden, katselijoiden ja kuuntelijoiden huomiosta, on pakko kysyä yleisöltä: "Mitä te haluaisitte kokea ja mikä teitä kiinnostaa?"


“Nyt (-lehti) sulkee keskustelunsa verkkosivuilta kahdeksi viikoksi.Tällä aikaa pohdimme, mikä keskustelujen rooli voisi olla.” 

- Jussi Pullinen, Nyt-liite 1.9.2015 Raivokasta kommentointia ja keskustelua verkkolehtien sivuilla

No niin eli sitten vain avointa keskustelua lukijoiden ja katsojien kanssa ja media pelastuu? Yksi yhteisökehittämistä uhkaava asia ovat keskustelupalstoijen asiattomat kommentit, joka sai paljon huomiota syyskuussa 2015, kun monet suomalaiset mediatalot alkoivat rajoittamaan vapaata keskustelua omilla sivuillansa (Yle-uutiset, 1.9.2015). “Nyt (-lehti) sulkee keskustelunsa verkkosivuilta kahdeksi viikoksi. Tällä aikaa pohdimme, mikä keskustelujen rooli voisi olla.” (Nyt-liite, 1.9.2015) Videolla valintaa perustelee perustelee uutispäällikkö Jussi Pullinen seuraavin sanoin  “Tämä on oikeastaan pitkän pohdinnan tulos. Kommentointi on heikentynyt laadultaan jo pidemmän aikaa meidän sivuilla. - - Siinä on paljon toistoa, paljon huutamista, paljon asiattomiakin kommentteja ja aateltiin et otetaan nyt tällänen tauko - “. 

Negatiivisesta kommentoinnista on kirjoitti myös Tuomo Tamminen  (HS,  1.9.2015) artikkelissaan Nettiraivo  tekee onnettomaksi sekä lukija että vihakirjoittajan . Asiasta on tehty myös tieteellisiä tutkimuksia (esim. Bach yms., 2016; Chorey ja Mottershead 2016) Pienen tutkimuksen jälkeen vaikuttaa siltä, että kaikki verkossa toimivat lehdet rajoittavat jollakin tavalla sivuillansa tapahtuvaa kommentointia. Yleensä kommettoidakseen on tehtävä lehden sivuille profiili. Jokaisen kommentin tarkistaa vielä erillinen moderaattori.


Ratkaisuna murrokseen yhteistyö mediakuluttajien kanssa

Häirikkökäyttäytyminen ja vihapuhe ovat osa internetin aiheuttamia haittoja, mutta ne eivät ole esteenä median yhteisökehittämiselle ja -tuotannolle. Yhteisötuotanto ei tarkoita sitä, että varsinainen uutisteksti kirjotteittaisiin Google Docksissa lukijoiden kanssa yhdessä. Sen sijaan se tarkoittaa mm. tiedon keräämistä suoraan lukijoilta lehtijuttua varten, asiallisen nettikeskustelun synnyttämistä, lukijoiden tuottaman materiaalin kuten. kuvien ja videoiden hyödyntämistä ja uusien juttujen innovointia yhdessä lukijoiden kanssa. 

Yhteiskehittämisen muotoja ovat:


1. Ideointi

2. Suunnittelu
3. Tuotanto
4. Markkinointi
5. Jakelu
6. Kehittäminen

Mandel, 2017

Yhteiskehittäminen ja -tuotanto lähentää lehden ja sen lukijan suhdetta. 

Lukijat eivät ole passivisia vastaanottajia vaan aktiivisia toimijoita. Yhteisökehittäminen on ilmiönä vielä uusi, minkä takia sen hyödyntämismahdollisuudet mediatuotantoon ovat lukemattomat. Yhteisökehittäminen ei tietenkään ole ratkaisu koko kriisiin, mutta se on yksi sen ratkaisemisen osa-alue. Mitä tulee median murrokseen, tunnelin päässä näkyy jo hieman valoa. "Media yhtiöillä menee vaihteesi paremmin - edellisen kerran ala kasvoi viisi vuotta sitten" uutisoi Helsingin Sanomat  marraskuussa 2016 (HS, 16.11.2016)

Lähteet

http://yle.fi/uutiset/3-8271405

http://www.hs.fi/talous/art-2000002930483.html
http://www.hs.fi/tiede/art-2000002849050.html
Bach, N. X., Do Hai, N., & Phuong, T. M. (2016). Personalized recommendation of stories for commenting in forum-based social media. Information Sciences352, 48-60.
Chorley, M. J., & Mottershead, G. (2016). Are You Talking to Me?. Journalism Practice10(7), 856-867. 
http://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/uusi-ops/ 
Nando Malmelin, Professor of Practice, PhD Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Luento Digitaalinen viestintä ja media -kurssilla 
23.3.2017